Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa

Leczenie Uzależnień Warszawa

Leczenie uzależnień nie jest łatwe.
Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, potrzeby pomocy.
Drugim – rozpoczęcie leczenia.

Leczenie uzależnień dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb Pacjenta przyniesie najlepsze efekty. Pacjent może skorzystać z detoksykacji, psychoterapii, wsparcia grupy i zespołu terapeutycznego, a także farmakoterapii. Nasz modułowy program leczenia uzależnień, ma na celu nauczenie Pacjenta nowych zachowań oraz z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych w inny sposób niż dotychczas.

Leczenie uzależnień dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb Pacjenta przyniesie najlepsze efekty. Pacjent może skorzystać z detoksykacji, psychoterapii, wsparcia grupy i zespołu terapeutycznego, a także farmakoterapii. Nasz modułowy program leczenia uzależnień, ma na celu nauczenie Pacjenta nowych zachowań oraz z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych w inny sposób niż dotychczas.

Zgłaszając się do naszego ośrodka, Pacjent otrzymuje gwarancję otrzymania profesjonalnej pomocy – nie pozostanie sam ze swoim problemem. Specjaliści naszego ośrodka wskażą Pacjentowi drogę, która da szansę na sukces i powodzenie w walce z uzależnieniami, które niszczą zdrowie i życie.

Niezwykle ważne jest to, aby jak najszybciej zdiagnozować problem i szukać pomocy. Osoby uzależnione otrzymają ją między innymi w naszym ośrodku leczenia uzależnień, którego zadaniem jest wyleczenie chorego z nałogu. W XXI wieku leczenie uzależnień praktykuje się głównie w formie psychoterapii poprzedzonej – jeśli zachodzi taka potrzeba – detoksem (stosowany jest on wyłącznie w wypadku uzależnień chemicznych, czyli w wypadku alkoholizmu, lekomanii czy narkomani).

Doświadczenia naszych psychologów i terapeutów zebrane w ciągu ostatnich lat, pozwalają leczyć skutecznie i profesjonalnie osoby uzależnione. Leczenie wiąże się przede wszystkim z nauczeniem Pacjenta nowych zachowań oraz z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych w inny sposób niż dotychczas. Jest to proces wieloetapowy i wymagający ze strony osoby uzależnionej nowego spojrzenia na jej życie. Proces ten jednocześnie pomaga rozwijać każdemu uczestniczącemu w naszym programi leczenia - mocne strony, oraz niwelować te zachowania i emocje, które działały dotychczas niszcząco na niego samego i jego relacje z innymi ludźmi.

Podczas leczenia uzależnień, pracuje się nad tym, aby chory po pierwsze brał odpowiedzialność za swoje życie, a więc za przeżywane emocje i zachowania, umiał na nie wpływać (a zatem nie ulegać tym, które są dla niego szkodliwe); ale też i nad tym, by czuł się w ,,swoim ciele’’ jak najlepiej, zaczął postrzegać świat bardziej optymistycznie i kierował jak najlepiej swoim życiem.

Czas leczenia uzależnień jest zależny od indywidualnych potrzeb i głębokości uzależnienia. W trakcie trwania leczenia, indywidualnie uzgadnia się odpowiednie metody i techniki. Właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Pacjentowi doświadczony terapeuta uzależnień. Należy pamiętać że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Cały proces leczenia został tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Nasz program leczenia uzależnień oparty jest na solidnych podstawach wiedzy oraz wieloletniej praktyki. Leczenie uzależnień to nie tylko terapia, która leczy duszę, równolegle nasi lekarze leczą choroby towarzyszące uzależnieniom. Opracowaliśmy i ciągle rozwijamy poprzez najlepszych lekarzy, psychiatrów, psychologów oraz terapeutów, nasz skuteczny program terapeutyczny, który ponad to jest zgodny z wytycznymi "Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego" oraz "Światowej Organizacji Zdrowia - WHO"